Bàn chải chà sên 4D chất lượng

70,000₫

Mô tả

Bàn chải chà sên 4D chất lượng

1. Có logo nổi của NSX

2. Nhựa cứng rất chắc chắn

3. Đầu lông bàn chải thay thế được khi mòn

4. Dùng suốt đời xe

Sản phẩm liên quan

 Bàn chải chà sên 4D chất lượng